A A A

Rekrutacja 2018/2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ

GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

w Tarnowskich Górach

ul. K. Miarki 1742-600 Tarnowskie Góry

strona WWW: www.zsghtg.pl

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (032) 2853861

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2018

Rekrutacja do Technikum nr 6 jak i ZSZ nr 4 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.slaskie.edu.com.pl

Zasady rekrutacji Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Tarnowskich Górach

I.    Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
  • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

II. Oferta Edukacyjna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskiego

Tegorocznym Absolwentom Gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019

proponujemy dalszą edukację w naszym Zespole Szkół w klasie I w następujących szkołach i na następujących kierunkach:

Technikum nr 6

kierunki i przedmioty punktowane

Technik Hotelarstwa z innowacją

Steward/Stewardessa

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

Technik Obsługi Turystycznej

oddział dwujęzyczny 

(j. angielski)

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

Technik Żywienia 

i Usług Gastronomicznych

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

Branżowa Szkoła I stopnia

kierunki i przedmioty punktowane

Kucharz

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

Piekarz

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

Cukiernik

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia

Wędliniarz

j.polski

j.obcy

matematyka

biologia1. Punktacja za poszczególne oceny:

celujący            –18 pkt

bardzo dobry    –17 pkt

dobry               –14 pkt

dostateczny      –8 pkt

dopuszczający   –2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 72 pkt.

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi 100 pkt. Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,2 punktu, maksymalnie 

20 punktów za każdy z pięciu egzaminów z:

-    języka polskiego,

-    historii i wiedzy o społeczeństwie,

-    matematyki,

-    przedmiotów przyrodniczych,

-    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

3. Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

4. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

6. Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

III.    Obowiązują następujące terminy:

Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów 

do klas pierwszych: 18 maja – 18 czerwca 2018 r.

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: 22 – 26 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 6 lipca 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do określonej klasy I poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum: 6 – 12 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych: 13 lipca 2018 r.

W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się 

w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty 

do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

Decyzja śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnai 31 stycznia 2018 r. w dziale

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/postanowienie-slaskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-rok-szkolny-20182019/#more-15982

Więcej informacji o kierunkach kształcenia w dziale Kierunki kształcenia lub pod linkiem: www.zsghtg.pl/index.php/startowa/kierunki-ksztalcenia

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Klauzula informacyjna RODO. Dowiedz się więcej